Part M

Vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1592/2002 og senere (EF) nr. 216/2008 medfører, at reglerne for en række certificeringsopgaver, som tidligere har været reguleret af dansk lovgivning, nu reguleres af EU lovgivning, nærmere bestemt EASA (European Aviation Safety Agency).

 • (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur EASA og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF.

EASA varetog siden 28. september 2003 certificeringsopgaver i henhold til (EF)216/2008 (tidligere (EF)1592/2002) og ved hjælp af henholdsvis forordning:

 • (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 med
 • Annex I (Part 21) om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer
  og
 • (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 med
 • Annex I (Part M)
 • Annex II (Part 145)
 • Annex III (Part 66)
 • Annex IV (Part 147)
  om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

Se også:
Dokumenter vedr. luftfart...

Kontakt
Center for Luftfart / Part M

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Mandag - torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15.30

Telefon: +45 7221 8800
Fax: +45 7221 8888
E-mail: info@tbst.dk
Sidst opdateret: 19.10.2017