Part M (G) og (I)


Styring af den vedvarende luftdygtighed for tomotorede helikoptere, luftfartøjer over 5700 kg og luftfartøjer der opereres på en AOC skal foretages af en godkendt organisation, herefter kaldet en CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation).

 

En række krav til faciliteter, ressourcer og medarbejdere skal være opfyldt, før man kan etablere en CAMO. En CAMO skal godkendes af de nationale myndigheder - i Danmark af Trafikstyrelsen.

En CAMO godkendes iht. EU Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

Note: Information for luftfartøjer, under 5700 kg undtagen tomotorede helikoptere og som ikke opereres på en AOC, se under privatflyvning.

Få et hurtigt overblik over krav og muligheder mht. styring af vedvarende luftdygtighed, udarbejdelse og styring af vedligeholdelsesprogram, minimumskrav til frigivelse af vedligeholdelse og fornyelse af ARC (Airworthiness Review Certificate), se Flowcharts


Information vedr. ansøgning om godkendelse af en organisation til styring af vedvarende luftdygtighed (CAMO), se link herunder:
Information til CAMO ansøgere
Checkliste - Part M - Opstart/DK
Checklist - Part M - Start up/UK

Relevante ansøgningsformularer:

EASA Form 2
Ansøgning om etablering af CAMO
EASA Form 4
Ansøgning godkendelse af nominerede personer i en CAMO

Relevante tjeklister:
Appendix V Checkliste
CAMO CAME M.A.704

 

Sidst opdateret: 22.01.2018