Vedligeholdelsesprogram

Flowdiagram der viser mulighederne for udvikling og styring af vedligeholdelsesprogram

Kun for mindre luftfartøjer der ikke operere på AOC:
Matrix til udarbejdelse af vedligeholdelsesprogram

Hjælp til redigering af matrix

Generelt for alle luftfartøjer:

Krav til vedligeholdelsesprogram og indhold (tasks), fremgår dels af Part M, M.A.302 incl. AMC og Appendix I til AMC 302 og dels af BL 1-1 seneste udgave.

Begrebet vedligeholdelsesprogram (Maintenance Programme) omfatter, program, periode, tasks, procedure og standard vedligeholdelsespraksis.

Begrebet vedligeholdelsesplan (Maintenance Schedule) omfatter planlagte tasks.
Et vedligeholdelsesprogram med tilhørende revisioner skal godkendes af Trafikstyrelsen inden ibrugtagen.

En Part M(G) organisation der styre vedvarende luftdygtighed på luftfartøjer, kan blive godkendt til at godkende et vedligeholdelsesprogram og revisioner, hvis organisationen i deres CAME har en procedure der beskriver forudsætninger og processen (indirekte godkendelse).


Godkendelse af vedligeholdelsesprogrammet:

Et givent luftfartøj kan kun vedligeholdes efter et godkendt program ad gangen.

Ejere/bruger der ikke tidligere har opereret den luftfartøjstype hvortil der ønskes godkendt et vedligeholdelsesprogram, skal starte ved et af Design holderen anbefalet Basis program.

Ejere/bruger der skal opererer en ny typecertificeret luftfartøjstype indkaldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for fremlæggelse af det påtænkte program, motiveret med Design holderens anbefalinger, MRB rapport, tidligere operations erfaringer.

Det vil være sandsynligt at godkende dele af vedligeholdelsesprogrammet, der senere kan udvides når ejer/bruger kan dokumentere et tilfredsstillende erfaringsgrundlag.

Note : Hvor vedligeholdelsesprogrammet forudsætter anvendelse af et reliability program skal dette være fuldt implementeret og operativt inden godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet.


a) Førstegangsgodkendelse:

 • Programmet indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med anmodning om en godkendelse.
 • Det indsendte program skal følge M.A.302.
 • Der skal være en indholdsfortegnelse med angivelse af de områder der er indeholdt i programmet.
 • Ejeren/brugeren skal kunne dokumenterer kendskab til vedligeholdelsessystemer herunder opbygning af programmet og hvordan det kontrolleres.
 • Programmet skal dække intentionen i Appendix I til AMC M.A.302,  bygge på Design holderens rekommandationer, indeholde procedure for godkendelse, revision, årlig review, tilladte variationer, tilpasning af programmet baseret på det årlige review, anvendelse at reliability data.  


b) Godkendelse af et allerede godkendt program:

 • Ændringen skal være motiveret enten i form af MRB eller MPD ændringer, Design holderens anbefalede ændringer. Brugeren skal kunne dokumentere ændringen.
 • Såfremt at ændringen ikke er baseret på ovenstående anbefalinger skal ændringen dokumenteres enten via et Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt udviklingsprogram eller ved forelæggelse af dokumentation der gennem analyse af flere på hinanden følgende gennemførte eftersyn, anbefaler ændringen. Analysen skal følge principper for ændringer af et reliability program.
  For luftfartøjer der styres af et reliability program skal ændringen dokumenteres via dette program.


c) Godkendelse af et vedligeholdelsesprogram gennem en Part M(G) procedure:

 • Godkendelse af et vedligeholdelsesprogram gennem en procedure forudsætter at Part M(G) organisationen overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan demonstrerer, dels ”in house” vedligeholdelses ekspertise, tilstrækkelige ressourcer, ”styrings og kontrol værktøj” og tilstrækkelige procedure og nødvendige instruktioner.
 • procedurerne skal følge Part M(G) M.A.704 og Appendix V til AMC M.A.704
 • Elementerne i AMC M.B.301(c) og BL 1-1 seneste udgave skal indgå i procedurerne
 • Procedurerne skal angive hvem og hvordan et program godkendes i organisationen og hvordan, hvornår og hvem, der kvalitetssikre indholdet i programmet
 • Procedurerne skal angive, at e godkendt kopi af programmet tilsendes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter organisationens godkendelse af programmet.


d) Revision af vedligeholdelsesprogram gennem en Part M(G) procedure (Procedurebeskrivelse i h.t. afsnit c)

 • Samtlige ændringer til et vedligeholdelsesprogram baseret på MSG- 3 filosofi eller tilsvarende jfr.
  Appendix I til AMC M.A.302, skal dokumenteres af Part M(G) organisationen og skal kunne forevises
  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på forlangende.
 • Revisionsprocedurerne skal angive, at et godkendt kopi af revisionen tilsendes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter organisationens godkendelse af revisionen.


  Mere information

  EASA Site map
  (EF) nr.2042/2003 - EASA

  Konsoliderede versioner:
  (EF) nr.2042/2003 - UK
  (EF) nr.2042/2003 - DK
  EASA Part M-Tech. publ.

  AMC & GM 2003/19RM
  Seneste ændringer til AMC & GM:
  M/7  (2010/006)
  M/6  (2010/002)

  AMC-20

  Forslag til kommende ændringer:
  NPA
  NPA CRT

  BL-Serien 
  AIC-Serien 
  Checklist AIC A 
  Checklist AIC B

  ICAO

  Vedligeholdelsesprogram
  For mindre luftfartøjer, der ikke er på en AOC

  Vedligeholdelsesprogram
  Hjælp til redigering

  Sidst opdateret: 19.10.2017