International lovgivning

Standarder, der regulerer luftfarten fastsættes globalt indenfor FNs internationale luftfartsorganisation ICAO (International Civil Aviation Organisation).

I EU er det Kommissionen og i stort omfang EU-agenturet EASA (European Aviation Safety Agency), som står for at udarbejde og harmonisere de flyvesikkerhedsmæssige regler og standarder.

EASA har til opgave at arbejde for at den civile luftfart opretholder et højt ensartet flyvesikkerhedsniveau i EU-landene.

EU-reglerne udstedes som EU-forordninger, der er direkte bindende for borgerne og virksomhederne.
Sidst opdateret: 29.08.2019