International lovgivning

Standarder, der regulerer luftfarten fastsættes globalt indenfor FNs internationale luftfartsorganisation ICAO (International Civil Aviation Organisation).

I Europa er det EU-agenturet EASA (European Aviation Safety Agency), som forestår arbejdet med harmonisering af de flyvesikkerhedsmæssige regler og standarder.

EASA har til opgave at arbejde for at den civile luftfart opretholder et højt ensartet flyvesikkerhedsniveau i EU-landene.

EASA blev oprettet i 2002 som afløser for det noget ”løsere” JAA (Joint Aviation Authority) samarbejde. EASA-reglerne udstedes som EU-forordninger, der i modsætning til de tidligere JAR-regler (Joint Aviation Requirement) er direkte bindende for borgerne og virksomhederne. De skal således ikke, som JAR’erne, først omsættes til danske regler, før de er gyldige.   
Mere information
Sidst opdateret: 29.06.2017