Alternative Means of Compliance (AltMocs)

Yderligere information vedrørende udstedte eller accepterede AltMoC's bedes forespørgslen sendt til info@tbst.dk.

EASA har udviklet acceptable måder for overensstemmelse, “Acceptable Means of Compliance” (AMC), som anvendes til at påvise overholdelse af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser på luftfartsområdet.

Da AMC'er har en ikke-bindende karakter, er der mulighed for at anvende alternative måder for at sikre overensstemmelse, ”Alternative Means of Compliance” (AltMoc), med EU reglerne på området.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan udstede AltMoC's, eller acceptere anmodning om implementering af AltMoC's efter en konkret vurdering. AltMocs må ikke anvendes uden en forhåndsgodkendelse.

På nuværende tidspunkt indeholder gennemførelsesforordninger vedrørende flyvebesætninger, operationer, flyvepladser og flyveledere regler om processen for accept og implementering af evt. AltMoC's.

I det følgende er udstedte eller accepterede AltMoC's på forskellige områder oplistet. Listen opdateres eftersom nye AltMoC's udstedes eller accepteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Godkendte AltMoc(s):Kontakt
Info@tbst.dk
Sidst opdateret: 07.11.2019