EASA - regler

I juli 2002 vedtog EU forordningen om fælles regler for civil luftfart og om oprettelsen af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, den såkaldte EASA forordning.

European Aviation Safety Agency (EASA), vil helt skulle afløse det hidtidige europæiske samarbejde for fastsættelse af regler, procedurer mv. for sikkerhedsregulering i JAA (Joint Aviation Authorities). Det sker bl.a. med henblik på at få en mere slagkraftig ordning, der baserer sig på en kombination af JAA’s velfungerende, men når det kom til implementeringen, frivillige samarbejde og EU’s mulighed for at fastsætte lovgivning, der er gældende for alle medlemslande.

EASA's arbejdskompetencer dækker i dag områder som luftdygtighed, flyoperationer og certificering af luftfartspersonel. På sigt vil EASA's kompetenceområder også omfatte lufttrafikstyring og luftfartstjenester samt lufthavne, med henblik på at alle sikkerhedselementer er dækket i Kommissionens bestræbelser på at skabe et sikkert Single European Sky område.

Mere information
EASA regler 

Udvidelsen af EASA's opgaver blev vedtaget af Europaparlamentet og Ministerrådet i 2009 og fremgår af:  

Forordning 1194/2009

Sidst opdateret: 22.07.2015