EASA - hvad er deres rolle?

På det flyvesikkerhedsmæssige område er det Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, som er fundamentet i EU’s styring af det flyvesikkerhedsmæssige arbejde.

Agenturets opgave er at arbejde for, at den civile luftfart opretholder et højt ensartet flyvesikkerhedsniveau i alle medlemslande. EASA er oprettet i 2002 ved forordning nr. 1592/2002 af 15. juli 2002, som udgør grundforordningen om de fælles europæiske regler for den civile luftfart. Forordningen er i dag afløst af forordning 216/2008 af 20. februar 2008. Hermed udvidedes EASA’s ansvarsområde til, udover luftdygtighed, også at omfatte fælles overordnede regler for operation af luftfartøjer (OPS), herunder operatører fra ikke-EU-lande samt personcertifikater. Ved en ændring i 2009 (forordning 1108/2009) blev flyvepladser og lufttrafikstyring også omfattet af EASA’s overordnede regler. Inden for de enkelte områder er der i varieret omfang fastsat detaljerede tekniske regler (gennemførelsesbestemmelser).

Selvom det flyvesikkerhedsmæssige område på centrale områder er reguleret af EU-regler, er der fortsat områder, som endnu ikke fuldt ud er omfattet heraf, eller som slet ikke skal reguleres af EU. Det drejer sig primært om de såkaldte ”Annex II” luftfartøjer, som bl.a. omfatter historiske fly, fly opereret på national flyvetilladelse og visse mindre privatfly. Desuden er flyvepladser i visse kategorier ikke omfattet af forordningen.

Hertil kommer forholdene i relation til Grønland og Færøerne, som ikke er medlemmer af EU og derfor ikke omfattet af EU-reglerne, men af de nationale regler i luftfartsloven.

Mere information
EASA regler 

Udvidelsen af EASA's opgaver blev vedtaget af Europaparlamentet og Ministerrådet i 2009 og fremgår af:  

Forordning 1194/2009

Sidst opdateret: 23.11.2017