EASA - hvad er dets rolle?

På det flyvesikkerhedsmæssige område er det Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, som er fundamentet i EU’s styring af det flyvesikkerhedsmæssige arbejde.

EASAs opgave er at arbejde for, at den civile luftfart opretholder et højt ensartet flyvesikkerhedsniveau i alle medlemslande. EASA er oprettet i 2002. EASA’s opgaver fremgår af grundforordningen om de fælles europæiske regler for den civile luftfart (forordning 2018/1139). EASA’s ansvarsområde omfatter luftdygtighed,  fælles overordnede regler for operation af luftfartøjer (OPS), herunder operatører fra ikke-EU-lande,  personcertifikater, flyvepladser og lufttrafikstyring. Inden for de enkelte områder er der i varieret omfang fastsat detaljerede tekniske regler (gennemførelsesbestemmelser).

Selvom det flyvesikkerhedsmæssige område på centrale områder er reguleret af EU-regler, er der fortsat områder, som endnu ikke fuldt ud er omfattet heraf, eller som slet ikke skal reguleres af EU. Det drejer sig primært om de såkaldte ”Annex I” luftfartøjer, som bl.a. omfatter historiske fly, fly opereret på national flyvetilladelse og visse mindre privatfly. Desuden er flyvepladser i visse kategorier ikke omfattet af forordningen.

Hertil kommer forholdene i relation til Grønland og Færøerne, som ikke er medlemmer af EU og derfor ikke omfattet af EU-reglerne, men af de nationale regler i luftfartsloven og BL’er.

Mere information
Sidst opdateret: 07.11.2019