EU-kommissionen - hvad er deres rolle?

EU-kommissionen fastsætter i større og større grad regler på luftfartsområdet. Disse regler går forud for de danske regler i luftfartsloven.

Inden for EU er der gennemført en gradvis liberalisering af luftfartsområdet, hvilket har medført etablering af et frit indre marked i EU-landene, suppleret med EØS-landene Norge og Island. På det flyvesikkerhedsmæssige område er det Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, som er grundstenen i EU’s strategi.

På luftfartsområdet fastsættes langt de fleste regler inde for EU som forordninger, der er direkte bindende for borgerne og virksomhederne. På miljø- og arbejdsmiljøområdet fastsættes reglerne dog typisk som direktiver, som først skal omsættes til dansk lovgivning, før de gælder for borgerne og virksomhederne. 

For dansk luftfarts vedkommende sker det typisk via "Bestemmelser for Civil Luftfart" (BL) eller via en bekendtgørelse. Den relevante EU-lovgivning er tilgængelig via vores dokumentsamling - enten som PDF-filer eller som links til forordninger og direktiver i EU's database.
Mere information

Hvis du allerede ved, hvad du leder efter, kan det ofte betale sig at prøve enten en søgning i dokumentsamlingens søgefelt eller at filtrere efter Dokumenttype eller Kategori, men du kan også vælge at gå direkte til mapperne med EU-lovgivning.

Link til EU
EU-lovgivning 

Sidst opdateret: 23.11.2017