EU-Kommissionen - hvad er deres rolle?

EU-Kommissionen fastsætter i stor grad reglerne på luftfartsområdet.

Inden for EU er der gennemført en gradvis liberalisering af luftfartsområdet, hvilket har medført etablering af et frit indre marked i EU-landene, suppleret med EØS-landene Norge og Island. På det flyvesikkerhedsmæssige område er det Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, EASA, som er grundstenen i EU’s strategi.

På luftfartsområdet fastsættes langt de fleste regler inde for EU som forordninger, der er direkte bindende for borgerne og virksomhederne.

På miljø- og arbejdsmiljøområdet fastsættes reglerne dog typisk som direktiver, som først skal omsættes til dansk lovgivning, før de gælder for borgerne og virksomhederne. På luftfartsområdet sker det enten via "Bestemmelser for Civil Luftfart" (BL) eller via en bekendtgørelse.

Hvis regler skal gælde for Færøerne og Grønland skal det også ske gennem  "Bestemmelser for Civil Luftfart" (BL) eller en bekendtgørelse.

EU-lovgivning kan findes på EUR-Lex og EASA’s hjemmeside.
Mere information
Sidst opdateret: 07.11.2019