ICAO - hvad er ICAOs rolle?

I kraft af Danmarks medlemskab af De Forenede Nationer er vi også medlem af FN's luftfartsorganisation, ICAO (International Civil Aviation Organization).

Chicago-konventionen fra 1944 indeholder en række centrale bestemmelser om etablering og regulering af samarbejdet på en lang række områder inden for den internationale luftfart. Endvidere blev ICAO oprettet ved konventionen.

191 lande har tiltrådt Chicago-konventionen og er dermed forpligtet til at fastholde og udvikle ensartede sikkerhedsmæssige standarder for alle aspekter af civil lufttrafik.

Vi stiller de ICAO dokumenter, som er "retligt normerende" til rådighed. Dokumenterne kan fås ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi er ikke forpligtet til vederlagsfrit at udlevere de dokumenter, som ikke er retligt normerende i Danmark, dvs. de dokumenter, der alene er henvist til i dansk ret, men som ikke samtidigt kræves efterlevet.

I tilknytning til selve konventionen udarbejder og ajourfører ICAO en række Annexer som indeholder omfattende bestemmelser (standarder og anbefalinger) i relation til flyvesikkerhed, regularitet og lufttrafiktjeneste. ICAO har for tiden udstedt 19 Annexer.  

Sidst opdateret: 23.11.2017