ICAO

I kraft af Danmarks medlemskab af De Forenede Nationer er vi også medlem af FN's luftfartsorganisation, ICAO (International Civil Aviation Organization).

192 lande har tiltrådt Chicago-konventionen og er dermed forpligtet til at fastholde og udvikle ensartede sikkerhedsmæssige standarder for alle aspekter af civil lufttrafik.

Vi stiller de ICAO dokumenter, som er "retligt normerende" til rådighed. Dokumenterne kan fås ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vi er ikke forpligtet til vederlagsfrit at udlevere de dokumenter, som ikke er retligt normerende i Danmark, dvs. de dokumenter, der alene er henvist til i dansk ret, men som ikke samtidigt kræves efterlevet.

 

Sidst opdateret: 11.01.2017