National lovgivning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at det er os, der fastsætter bestemmelser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med, at bestemmelserne bliver overholdt.

Luftfartslovgivningen i Danmark bygger i vidt omfang på standarder, som er vedtaget indenfor de internationale luftfartsorganisationer.

Siden liberaliseringen af luftfartserhvervet har EU i øget omfang fået tillagt lovgivningskompetence. Med oprettelse af det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA er der for alvor sat gang i vedtagelsen af EU regler på området flyvesikkerhed.

De områder, hvor lovgivningskompetencen er overført til EU, skal Danmark og de øvrige EU-lande følge EU reglerne, og kan således ikke længere selv fastsætte regler på disse områder. 

I menuen til venstre kan du læse mere om både de nationale og internationale love og bestemmelser.

Sidst opdateret: 29.08.2019