Anordninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder regler, der gælder både i Danmark, I Grønland og på Færøerne.
Før luftfartsloven kan gøres gældende på Færøerne og i Grønland, skal den sættes i kraft ved anordning. En anordning kan omfatte hele eller dele af loven. Luftfartsloven bliver løbende ændret. Derfor er der også forskellige anordninger, der sætter forskellige dele af luftfartsloven i kraft for Færøerne og Grønland.

Sidst opdateret: 07.11.2019