Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark og Færøerne betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske, lufthavne.

For Grønland betales der udstedelsesgebyrer og lovbestemte udstedelsesafgifter for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales årsgebyrer og lovbestemte årsafgifter.

Bekendtgørelse nr. 1457/2016 (nyt vindue) og bekendtgørelse nr. 822/2017 (nyt vindue) fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Danmark.

Bekendtgørelse nr. 1467/2016
(nyt vindue) og bekendtgørelse nr. 823/2017 (nyt vindue) og bekendtgørelse nr. 1010/2017 (nyt vindue) fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge,- og Boligstyrelsens gebyr og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Færøerne.

Bekendtgørelse nr. 1508/2016
(nyt vindue) og bekendtgørelse nr. 824/2017 (nyt vindue) fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Grønland.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

Sidst opdateret: 07.11.2017