Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter. For Danmark og Færøerne betales der for godkendelser og licenser mm udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske, lufthavne.

For Grønland betales der for godkendelser og licenser mm. udstedelsesgebyrer og lovbestemte udstedelsesafgifter og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales årsgebyrer og lovbestemte årsafgifter.

Link til nedenstående bekendtgørelser  om gebyrer og afgifter findes til højre i boksen 'Mere information':

Bekendtgørelse nr. 1457/2016 og 822/2017
fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Danmark.

Bekendtgørelse nr. 1467/2016
og 823/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Færøerne.

Bekendtgørelse nr. 1508/2016 og 824/2017
 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Grønland.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

 

Sidst opdateret: 06.07.2017