Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske og grønlandske lufthavne. Læs mere om reguleringen af safety-bidragssatserne for 2019 i højre kolonne.

Bekendtgørelse nr. 1486/2018 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Danmark, Grønland og Færøerne.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.
Sidst opdateret: 30.08.2019