Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med den civile luftfart er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der udstedelsesgebyrer for godkendelser og licenser mm og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales et safetybidrag (afgift) pr. passager, der afrejser fra danske, herunder færøske, lufthavne.

Bekendtgørelse nr. 1487/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Danmark og Grønland.

Bekendtgørelse nr. 1488/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge,- og Boligstyrelsens gebyr og afgifter for varetagelsen af opgaver på luftfartsområdet m.v. for Færøerne.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.
Sidst opdateret: 05.01.2018