Luftfartsaftaler

Alle Danmarks luftfartsaftaler er nu tilgængelige på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Luftfartsaftalerne og dertilhørende relevante dokumenter er opdelt i en mappestruktur; se venligst nedenfor. Under hver mappe findes en beskrivelse af mappens indhold; disse beskrivelser udarbejdes og opdateres løbende. Hvis der er andre dokumenter tilknyttet en aftale end dem, der ligger i den relevante mappe, vil det fremgå af beskrivelsen af mappens indhold.Sidst opdateret: 05.10.2018