Luftfartsloven

Fundamentet for den danske luftfartslovgivning er Lov om luftfart, som danner rammerne for reguleringen af civil luftfart i Danmark.

Luftfartsloven er en rammelov, som fastsætter de grundlæggende bestemmelser for den civile luftfart. Loven indeholder desuden en lang række bemyndigelsesbestemmelser, som bemyndiger Transport-, Bygnings- og Boligministeren til at fastsætte de mere detaljerede bestemmelser for den civile luftfart, og denne bemyndigelse er videregivet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved delegationsbekendtgørelse.

Luftfartsloven og delegationsbekendtgørelsen udgør tilsammen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmel for regulering af dansk luftfart og luftfart inde for dansk område.

Vi udsteder dels "Bestemmelser for Civil Luftfart (BL)" og dels bekendtgørelser.

Bestemmelserne er opdelt i 11 serier, som tilsammen dækker de forskellige flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved det samlede luftfartssystem.

Mere information

Retsinformation

Lov om luftfart 

Safety-bidrag

Dokumentsamlingen

Lov om luftfart mv.

Sidst opdateret: 30.10.2017