Luftfartsloven

Fundamentet for den danske luftfartslovgivning er Lov om luftfart, som danner rammerne for reguleringen af civil luftfart i Danmark.

Loven bemyndiger Transport-, Bygnings- og Boligministeren til at fastsætte nærmere bestemmelser for den civile luftfart, og denne bemyndigelse er videregivet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved en delegationsbekendtgørelse.

Lov om luftfart og delegationsbekendtgørelsen udgør tilsammen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmel for regulering af dansk luftfart.

Vi udsteder dels "Bestemmelser for Civil Luftfart (BL)" og dels bekendtgørelser.

Bestemmelserne er opdelt i 11 serier, som tilsammen dækker de forskellige flyvesikkerhedsmæssige aspekter ved det samlede lufttransportsystem.

Fra 1. juli 2013 er indført en ændring af Luftfartsloven.

Denne lovændring (jf. lov nr. 655 af 12. juni 2013) omhandler særligt Safety-bidraget som luftfartselskaberne betaler på 6,00 kr. for hver passager, som selskaber befordrer.
Et notat om og lovændringen i sin fulde længde kan findes i højre side. 

Mere information

Retsinformation

Lov om luftfart 

Safety-bidrag

Dokumentsamlingen

Lov om luftfart mv.

Sidst opdateret: 21.03.2017