Overtrædelser af luftfartslovgivningen

Det er strafbart at overtræde visse fundamentale regler i luftfartslovgivningen som fx spiritusflyvning, tjeneste uden gyldigt certifikat, flyvning uden gyldigt luftdygtighedsbevis eller erhvervsmæssig flyvning uden tilladelse (sort taxaflyvning).

Derimod blev der ved en ændring af luftfartsloven i 2001 (lov nr. 340 af 16. maj 2001) skabt hjemmel til etablering af et obligatorisk, fortroligt og straffrit indberetningssystem for visse flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, som ikke har medført et flyvehavari eller en flyvehændelse.

Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 af 10. juli 2001 om obligatorisk indberetning, som trådte i kraft den 15. august 2001, er der udarbejdet et ”katalog” over hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, der er straffrie ved indberetning.

Mere information

Sidst opdateret: 22.08.2016