Investeringspulje til mindre, regionale lufthavne

Som følge af vedtagelsen af Finansloven for finansåret 2019 skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrere en investeringspulje på 3 mio. kr. til mindre, regionale flyvepladser.

Investeringstilskuddet kan ydes til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 passagerer årligt. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil efter høring af branchen fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen.

Kontakt
Chefkonsulent
Signe Finderup Slot
Sidst opdateret: 21.12.2018