Hvorfor skal jeg lave en drifthåndbog?

SVAR:

Den overordnede målsætning for Trafikstyrelsen er at varetage sikkerheden for andre brugere af luftrummet og for personer og ejendom på jorden. Kravene til RPAS-udstyr, RPAS-operationer og personkvalifikationer må nødvendigvis have det samme risikoniveau som for anden lufttrafik, samt for personer og ejendom på jorden, bliver acceptabelt og ikke ringere end tilsvarende operationer med bemandede luftfartøjer. Da der derfor er tale om en dispensation fra de egentlige bestemmelser i BL 9-4, kræves der kompenserende foranstaltninger, for netop at beskytte 3. mand og ejendom for skade. Dette gøres bl.a. ved at man som operatør i sin drifthåndbog beskriver hvilke procedurer man følger for at overholde kravene i BL 9-4 og AIC B 08/14.

 

Sidst opdateret: 02.06.2015