Hvor lang tid tager sagsbehandlingen og hvad koster det?

SVAR:

Det afhænger af om behandlende myndighed eller organisation modtager alle dokumenter som er påkrævet jf. AIC B 08/14 og kvaliteten af driftshåndbogen. Vores erfaringer viser at tidsforbruget ligger et sted mellem 3 og 10 timer. Prisen er afhængig af tidsforbruget. Prisen er p.t. 985 kr. i timen.

Herunder dokumenter som skal fremsendes i forbindelse med dispensationsansøgningen:

  1. Ansøgningsskema
  2. Dokumentation for tegningsberettigelse (Udskrift fra erhvervs og selskabsstyrelsen)
  3. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter
  4. Beskrivelse og foto af UAS typen (benævnelse/fabrikant), dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for hvordan de tekniske krav opfyldes
  5. Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning med typen
  6. Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europa parlamentets og rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004
  7. Virksomhedens driftshåndbog (er ikke det samme som luftfartøjets instruktionsbog)
Sidst opdateret: 20.02.2017