Hvordan og hvor kan man opnå flyveerfaring med kategori 2 droner?

SVAR: På godkendte stormodelflyvepladser jf. BL 9-4 punkt 4.2 eller i Odense lufthavn (Dronecenteret, H.C. Andersens lufthavn)
Sidst opdateret: 20.06.2016