Må der opholde sig personer under selve UAS ved flyveoperationer?

SVAR:
  1. Ja med visse begrænsninger.
  2. For at opnå dispensation til flyvning i bymæssig bebyggelse med kategori  1A og 1B UAS, skal man etablere et flyve-og sikkerhedsområde med en radius på 2x flyvehøjden fra UAS, dog min 15 m/max 50 m. Området følger UAS under flyvning og når altid ned til jorden uanset flyvehøjde, d.v.s. en cylinder rundt UAS med den beskrevne radius. Indenfor dette område må der kun opholde sig personer som er en del af flyveoperationen såfremt UAS har redundans. Har UAS ikke redundans, må kun piloten(erne) opholde sig i området.
  3. For kategori 2 UAS skal flyve-og sikkerhedsområdet være mindst 50 meter i radius og skal tilpasses type af luftfartøj, hastighed og operation, herunder antal af personer som er en del af flyveoperationen samt sikkerhedsafstand til disse. Indenfor dette område må der kun opholde sig personer som er en del af flyveoperationen, såfremt UAS har redundans. Har UAS ikke redundans, må kun piloten(erne) opholde sig i området.
Sidst opdateret: 02.06.2015