Kan man forvente at opnå dispensation til flyvning med fixed wing UAS?

SVAR:
  1. Ja med visse begrænsninger.
  2. Operatører som ønsker at flyve med fixed wing UAS kategori 1A vil kunne opnå dispensation efter konkret vurdering af dronens hastighed, kinetiske energi samt dronens opbygning.
  3. Operatører af fixed wing UAS kategori 1B og 2 kan opnå dispensation efter nærmere vurdering af dronens hastighed, kinetiske energi samt dronens opbygning. Ved dispensation til flyvning i tættere bebygget område vil Trafikstyrelsen lægge vægt på at der er defineret passende manøvre -og sikkerhedsområder. Begge områder skal være af passende størrelse henset til dronens nævnte karakteristika og der skal redegøres for hvorledes personer, som ikke er en del af flyveoperationen, holdes udenfor disse områder.
Sidst opdateret: 22.06.2015