Gælder luftfartsloven/BL-9-4/dispensationsreglerne for indendørs flyvning med UAS?

SVAR: Trafikstyrelsen anser luftfartsloven for gældende ved indendørs flyvning såfremt der er offentlig adgang til det pågældende lokale.
Sidst opdateret: 02.06.2015