Hvordan foregår en den tekniske godkendelse og flyveprøven?

SVAR:
Som udgangspunkt har Trafikstyrelsen mulighed for at foretage teknisk godkendelse og flyveprøve på alle 3 kategorier af UAS (1A, 1B og 2). Trafikstyrelsen har dog valgt at hovedsageligt foretage dette på kategori 1B og 2.
Den tekniske godkendelse foretages af en person fra Trafikstyrelsen, hvor dronen bliver inspiceret og vejet i forhold til en checkliste. Der lægges specielt vægt på opbygning, ledningsføring, antenneføring, understel, tyngdepunkt, eventuelle servoer og disses kvalitet og styrke i forhold til rorflader på fixed wing UAS, samt anvendte radio frekvenser og motor installation samt anvendelse af sikringsløsninger for bolte, skruer, propeller osv. Derudover fokuseres på flight controller funktioner, RTH, batterier og Failsafe system.
Flyveprøven afholdes i forlængelse af den tekniske godkendelse hvor UAS piloten skal kunne demonstrere sine færdigheder i Manuel Mode (direkte styring) hvor "næsen" peger frem under udførsel af 8 tal manøvre og en del andre manøvrer. Herefter foretages der Redundancy flyvning med 1 demonteret propel/motor inaktiv på de UAS som kan dette eller har mulighed for dette. Flyveprøven afsluttes med Return To Home funktionsprøve med henholdsvis sender tændt og med sender slukket. 
Ved flyveprøven skal ansøgerens forsikring på UAS være aktiv, herudover kan der forekomme forskellige spørgsmål til teoretiske emner som læsning af VFR flyvekort, kunne måle afstande i flyvekort samt kunne forklare luftrumsklassifikation/restricted luftrum osv.   
Sidst opdateret: 02.06.2015