Er det muligt at flyve nærmere end 2 km fra offentlig flyveplads og 5 km fra militær flyvestation

SVAR: Kun ved dispensation fra Trafik-og Byggestyrelsen.
En betingelse for at få en dispensation til flyvning ved kontrolleret flyveplads/militær flyvestation (kendetegnet ved at de har en kontrolzone) vil bl.a. være en aftale med pågældende lufttrafiktjenesteenhed. Ønsker en drone operatør at få en sådan dispensation, kan operatøren eventuelt indledningsvist rette henvendelse til pågældende lufttrafiktjenesteenhed og forhøre sig om mulighederne . En endelig dispensation vil i givet fald blive udstedt efterfølgende af Trafik-og Byggestyrelsen.
Sidst opdateret: 31.01.2019