Regulering af lufthavnstakster

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fører tilsyn med fastsættelsen af lufthavnstakster i danske lufthavne, der har mere end 5 mio. passagerer årligt.

Hvert år offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en liste over de lufthavne der vil blive reguleret i henhold til Bestemmelser for Luftfart (BL) 9-15 om Bestemmelser for betaling for benyttelse af lufthavne. Listen er vist nedenfor.

Lufthavn omfattet af direktivet 2015 2016
  Antal passagerer i 2014 (mio.) Antal passagerer i 2015 (mio.)
Københavns Lufthavn 25.627.093 26.608.869
Sidst opdateret: 14.05.2018