Styrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.

Rapporten er forankret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnstakster, hvoraf der fremgår, at den uafhængige tilsynsmyndighed – i Danmark således Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – årligt skal offentliggøre en beretning om sin tilsynsvirksomhed over for lufthavnstakster.

I spalten til højre finder du rapporterne i pdf-format, og samme sted finder du et link til EU-direktivet om lufthavnsafgifter.
Sidst opdateret: 20.12.2018