Omfattede lufthavne

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fører tilsyn med fastsættelsen af lufthavnstakster i danske lufthavne, der har mere end 5 mio. passagerer årligt.

Hvert år offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvilke lufthavne der vil blive reguleret i henhold til Bestemmelser for Luftfart (BL) 9-15 om Bestemmelser for betaling for benyttelse af lufthavne. I 2018 er det kun Københavns Lufthavn, som er reguleret i henhold til BL 9-15.
Tabellen nedenfor viser passagertallet for Københavns Lufthavn pr. år.

  2014
2015
2016
2017
 Københavns Lufthavn
 25.627.093  26.808.869
 29.043.287  29.177.761


De øvrige lufthavne i Danmark er ikke omfattet af reguleringsmodellen, men skal på samme vis som Københavns Lufthavne A/S offentliggøre lufthavnstaksterne i et takstregulativ, som skal være umiddelbart tilgængeligt for lufthavnsbrugerne, og fremsende dette til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samtidig med offentliggørelsen heraf.
Mere information
Sidst opdateret: 10.08.2018