Helbredsundersøgelse

På de følgende sider kan du finde mere information om, hvilke krav der stilles for at få en helbredsgodkendelse i forbindelse med sin uddannelse indenfor luftfart.

Alle, der ansøger om udstedelse eller fornyelse af certifikat, skal opfylde kravene til helbredsmæssig godkendelse. Den helbredsmæssige godkendelse skal fornys med jævne mellemrum.

Det sker for at sikre, at ingen får udstedt certifikat eller bevarer sine certifikatrettigheder, hvis der på grund af fysiske eller psykiske helbredsproblemer er risiko for, at vedkommende ikke kan udøve certifikatrettighederne sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Kontakt
Læge
Susanne Josephsen
Flyvelæger i Danmark
Sidst opdateret: 25.11.2014