Ansøgning om helbredsgodkendelse

Her på siden kan du finde informationer om, hvordan du bliver helbredsgodkendt indenfor luftfart.

Ansøgere til certifikater skal indsende ansøgning om helbredsmæssig godkendelse (Medical Certificate – MC) klasse 1 eller klasse 2.

Ansøgningen skal være vedlagt en helbredsattest, som er udfyldt af undersøgelsesstedet. Helbredsattesten indeholder resultater af lægeundersøgelsen og skal tillige være påført ansøgers underskrevne samtykke til, at vi kan indhente supplerende oplysninger.

Medical Certificate klasse 1
udsteder vi til erhvervspiloter, flyvemaskinister, flyveledere og undersøgelsen skal foretages på Flyvemedicinsk Klinik ("Aeromedical Center").

Medical Certificate klasse 2 udsteder vi til privatpiloter og kabinebesætningsmedlemmer. Her kan undersøgelsen foretages af en godkendt flyvelæge ("Aeromedical Examiners").

Vores luftfartslæge gennemgår helbredsattesten og vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for certificering – eventuelt på visse betingelser. Hvis vi vurderer, at ansøger ikke opfylder helbredskravene skriver luftfartslægen til den pågældende og meddeler, hvorfor en helbredsgodkendelse ikke umiddelbart kan gives, og hvad der eventuelt skal foretages af supplerende undersøgelser.

Hvis kravene er opfyldt udsteder vi et Medical Certificate, der altid vil have en begrænset løbetid afhængigt af alder mv.
Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores læger, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 7221 8800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Mere information
Sidst opdateret: 15.01.2019