Fornyelse af helbredsgodkendelse

Certifikatholdere skal løbende have foretaget rutinemæssige helbredsundersøgelser afhængigt af helbredsgodkendelsens løbetid.

Når den rutinemæssige helbredsundersøgelse er foretaget, indsendes lægeattesten fra flyvelægen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og vi gennemgår den for at se, om der er konstateret forhold, som kræver en nærmere undersøgelse.

Forhold, som kan give anledning til en nærmere undersøgelse kan fx være:
• Indlæggelse på sygehus
• Længere sygemelding, eller
• Oplysning om fysisk eller psykisk lidelse

Her kan vi kræve supplerende undersøgelser - fx speciallægeerklæring - for at vores flyvelæge (Medical Assessor) kan vurdere certifikatholderens egnethed.

Hvis vi konstaterer tegn på et muligt overforbrug af alkohol eller drugs, pålægger vi ansøgeren at gå til kontrolundersøgelser. Hvis det viser sig, at der er tale om et reelt misforbrug, kan vi ikke umiddelbart tillade, at der udstedes en helbredsgodkendelse. En eventuelt senere udstedelse vil så fx kunne være betinget af, at ansøger har gennemgået et dokumenteret behandlingsforløb.

Endelig kan vi eventuelt pålægge begrænsninger i udøvelsen af certifikatrettighederne. I yderste konsekvens kan vi underkende ansøgningen, og der vil herefter ikke kunne udstedes certifikat.

Fornyelse af helbredsgodkendelse for trafikflyvere

En Class 1 indehaver (trafikflyver og flyvemaskinister) op til det fyldte 60 år skal gennemgå en rutine helbredsundersøgelse hver 12. måned.

Certifikatindehavere, der flyver single pilot med gods og passagerer, skal gå til undersøgelse hver 6. måned efter det fyldte 40 år. Det samme gælder Class 1 indehavere, der er fyldt 60 år.

Class 1 indehavere kan ved enhver fornyelse vælge, hvilken autoriseret flyvelæge, der skal udføre fornyelsesundersøgelsen.

Dog skal helbredsundersøgelse i forbindelse med førstegangsudstedelse af trafikflyvercertifikat foretages ved et Aeromedical Centre (Flyvemedicinsk).

Fornyelse af helbredsgodkendelse for privatflyvere og kabineansatte

Class 2 indehavere (i Danmark defineret som PPL, svæveflyvere, ultraletflyvere, ballonflyvere, AFIS operatører og kabine ansatte) skal til fornyelsesundersøgelse hvert 5. år indtil det fyldte 40 år.

Kontakt
Hvis du har brug for at tale med eller har spørgsmål til vores læger, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Tlf. 7221 8800

eller sende en e-mail til: info@tbst.dk
Sidst opdateret: 05.02.2019