DTO - Deklareret træningsorganisation

Grundet den sene implementering af reglerne om deklareret træningsorganisation (DTO) har EASA meddelt, under forudsætning af endelig kommissionsgodkendelse, at indføre en ny overgangsperiode til den 8. april 2019. Det betyder, at al uddannelsesaktivitet for flyvemaskiner og helikoptere fra den 8. april 2019 ikke længere kan finde sted i henhold til JAR-FCL bestemmelserne.

Alt uddannelse efter den 8. april 2019 skal derfor foregå i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1178/2011 af 3. november 2011, om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008.

Det betyder, at uddannelse til certifikater med mere i henhold til den nævnte forordning skal finde sted på en Approved Training Organisation (ATO) eller en Declared Training Organisation (DTO).

Såfremt man som nuværende registreret facility (RF) måtte ønske at videreføre uddannelser i henhold til forordning 1178/2011, skal der etableres en ATO eller DTO inden den 8. april 2019.

Det vil dog være muligt at deklarere sig som DTO fra den 8. april 2018 hvis dette ønskes.

Elever der ikke får færdiggjort deres uddannelse på en registreret facility (RF) inden den 8. april 2019, kan fortsætte med deres uddannelse på en ATO eller en DTO under de vilkår, der fremgår af forordning 1178/2011.

For så vidt angår uddannelser til svævefly og balloner er overgangsperioden forlænget til den 8. april 2020, hvorfor disse uddannelser fortsat kan ske under de nuværende nationale regler.

Nærmere oplysning om etablering af en ATO eller DTO fremgår på vores hjemmeside eller på EASA´s hjemmeside www.easa.eu.

Hvad er en DTO:

En DTO er en træningsorganisation som overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ved en deklaration, har tilkendegivet at organisationen uddanner i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1178/2011 begrænset til de uddannelser som fremgår af denne forordning.

Jf. nedenstående skema fremgår hvilke uddannelser en DTO kan udføre når en deklaration er fremsendt og modtaget af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen:Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kan hentes her på hjemmesiden.
Sidst opdateret: 07.11.2019