Fortolkning og information vedr. EU certifikatregler

På denne side finder du præciserende forklaringer, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tolkning af dele af forordningerne, samt information vedrørende implementering af de nye bestemmelser for luftfartsuddannelserne.

 Ansvarsfraskrivelse

Sektionens indhold kan indeholde hel-, eller delvis gengivelse af bestemmelserne, der ikke er fuldstændige. Vær derfor opmærksom på, at formålet med en gengivelse er, at informere om følgevirkninger, frem for, at informere om et præcist indhold i bestemmelsesteksten. En gengivelse af en bestemmelse, på denne side, kan derfor ikke forventes, at have retsgyldighed, hvis den afviger fra teksten i den originale bestemmelse.

Historik

Ændringer i tidligere poster identificeres ved en tilføjelse, af dato for revision af posten, i overskriften.

Ændringer i tekst markeres sådan: [revideret tekst] .

Slettet tekst markeres sådan: [.]  


 

15. KREDITTERING AF NATIONALE CERTIFIKATER IHT. EASA CERTIFIKATER 25 MAR 2014

Nationale Svæveflyver certifikater kan udskiftes til enten SPL eller LAPL(S)

Nationale Ballon certifikater kan udskiftes til enten BPL eller LAPL(B)

I henhold til grundforordningen må der kun holdes et certifikat pr. kategori. Altså man kan ikke både have et SPL og et LAPL(S).

"FCL.015 Application and issue of licences, ratings and certificates

 (c) A person shall not hold at any time more than one licence per category of aircraft issued in accordance with this Part."

Vælger man at skifte til LAPL certifikat fra enten svæveflyver certifikat eller Ballon certifikat, er følgende gældende:

"FCL.110 LAPL — Crediting for the same aircraft category

(a) Applicants for an LAPL who have held another licence in the same category of aircraft shall be fully credited towards the requirements of the LAPL in that category of aircraft.

(b) Without prejudice to the paragraph above, if the licence has lapsed, the applicant shall have to pass a skill test in accordance with FCL.125 for the issue of an LAPL in the appropriate aircraft category."

Skift mellem LAPL certifikater.

Vil man skifte mellem LAPL certifikater, skal dette ske I henhold til FCL.115 LAPL og Appendix 1.

FCL.115 LAPL siger følgende:

"FCL.115 LAPL — Training course

Applicants for an LAPL shall complete a training course within an ATO. The course shall include theoretical knowledge and flight instruction appropriate to the privileges given."

En ATO skal forestå både teori og flyve instruktion inden for den nye kategori.

Skift fra LAPL til BPL/SPL/PPL.

Dette sker i henhold til Appendix 1 for teori – og kreditering for flyvning, i henhold til grundforordningen for det enkelte certifikat.


 

14. LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENSE - LAPL 15 APR 2013

Et nyt pilotcertifikat er introduceret i forordning 1178/2011, Light Aircraft Pilot License - LAPL.

Denne certifikattype kan erhverves inden for luftfartøjskategorierne fly, helikopter og svævefly og ballon (LAPL-A, LAPL-H og LAPL-S og LAPL-B) og giver adgang til nogle af de samme rettigheder, som privat- og svæveflyvecertifikat (PPL/SPL).

Nogle uddannelses- og helbredskrav er lempeligere, end for tilsvarende PPL/SPL, men en aspirant til LAPL skal, ikke desto mindre, bestå samme prøver, som til disse certifikater.

LAPL giver ret til, at føre luftfartøjer, der har et EU-luftdygtighedsbevis, med følgende begrænsningerne, i forhold til PPL/SPL:

- For fly og helikopter: Kun én motor, maksimal startvægt 2000 kg. og maksimalt 3 passagerer.

- For svævefly: Ingen begrænsning i forhold til SPL, men kan ikke opnå rettigheden nævnt i FCL.205.S(B)(2).

Uddannelses- og helbredskrav for LAPL er lavere, end dem det internationale luftfarts samarbejde (ICAO) indeholder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer derfor ikke, at stater uden for EU anerkender og tillader flyvning med disse certifikater.

Du kan læse detaljerne om LAPL i forordning 1178/2011, subpart B.

 


 

13. AEROBATIC RATING, GRANDFATHER RIGHTS 09 APR 2013 / 16 SEP 2013

[Denne tekst er annulleret, se i stedet Aerobatic Rating, under punktet Øvrige luftfartsuddannelser .]

 


 

12. VEDLIGEHOLDELSE AF PERSON-CERTIFIKAT-RETTIGHEDER 09 APR 2013 /10 APR 2013

JAR FCL certifikat (PPL, CPL, ATPL)

Et JAR FCL certifikat og tilhørende ratings sidestilles med et tilsvarende EU-certifikat indtil 8. april 2018.

Indehavere af et JAR FCL certifikat, [kan fortsat udnytte rettighederne til certifikatet og] vil inden 8. april 2018 automatisk få udstedt et EU-certifikat.

Indehavere af JAR FCL certifikater skal vedligeholde ratings som anført i forordning 1178/2011, fra 8. april 2013.

Hvor der i forordning 1178/2011 nævnes Approved Training Organisation, kan man indtil 8. april 2014, som alternativ, benytte danske JAR-FCL FTO og TRTO.

 

Nationale A-, B-, D-certifikater (1178/2011 artikel 4.3.a)

Indehavere af nationale A-, B-, C-, eller D-certifikater kan udøve rettighederne til disse certifikater indtil 8. april 2014.

Indehavere af nationale A-, B-, C-, eller D-certifikater, [kan fortsat udnytte rettighederne til certifikatet og] kan ansøge Trafik- og Byggestyrelsen om få udstedt et EU-certifikat, i henhold til anneks 2 til forordning 1178/2011.

Indehavere af Nationale A-, B-, C, eller D-certifikater skal vedligeholde ratings, som anført i forordning 1178/2011, fra 8. april 2013.

Hvor der i forordning 1178/2011 nævnes Approved Training Organisation, kan man indtil 8. april 2014, som alternativ, benytte danske JAR-FCL FTO og TRTO.

 

Nationale S- og Ballon certifikater (1178/2011 artikel 4.3.b)

Indehavere af danske S- eller ballon certifikater sidestilles med tilsvarende EU-certifikat indtil 8. april 2018.

[Indehavere af danske S- eller ballon certifikater skal vedligeholde rettigheder, som anført i forordning 1178/2011, fra 8. april 2013.]

Hvor der i forordning 1178/2011 nævnes Approved Training Organisation, kan man indtil 8. april 2014, som alternativ, benytte Dansk Svæveflyver Union hhv. Dansk Ballon Union. 

 


 

11. VEJLEDNING I GODKENDELSE AF ATO DOKUMENTATION 13 MAR 2013  / 15 JUL 2013

Organisationer der ønsker, at opnå godkendelse som Approved Training Organization, skal indsende en række beskrivelser til godkendelse af Trafik- og Byggestyrelsen.

Disse dokumenter beskriver, hvordan virksomheden opfylder de krav, der er nævnt i Part-FCL og Part-ORA og skal udarbejdes i overensstemmelse med de retningslinier, der er beskrevet i "ATO document approval guide" som kan hentes her:

[ATO Document Approval Guide]

Virksomheder der ønsker at opnå godkendelse som ATO skal desuden udfylde "Cross Reference Compliance Table", der viser, hvor virksomheden har beskrevet de krav, der er nævnt i Part-FCL og Part-ORA. Tabellen kan hentes her:

Cross Reference Compliance Table

 


10. EASA PRÆSENTATIONER OM AIRCREW REGULATION, FRA WORKSHOP HOS TRAFIKSTYRELSEN  06 MAR 2013

Her kan du se den præsentation der blev gennemgået af de to repræsentanter fra EASA, der deltog i workshop 19/2 2013.

FCL Workshop præsentation

 


 

9. KRYDSREFERENCETABEL  19 FEB 2013

Under præsentation d.d. af forordning 1178/2011, omtalte EASA´s repræsentant en tabel, hvor det var muligt at se, hvor et krav i JAR FCL optræder i EU-bestemmelserne. Denne krydsreferencetabel findes i de forklarende noter til den NPA, der ligger til grund for forordning 1178/2011 (NPA 2008-17a) hhv. 290/2012 (NPA 2008-22a).

Krydsreferencetabellen der relaterer til Part FCL, findes på side 35 i dette dokument:

http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/npa/2008/2008-17/NPA%202008-17a.pdf

 

En tilsvarende krydsreferencetabel der relaterer til Part ORA, findes på side 25 i dette dokument: 

http://easa.europa.eu/rulemaking/docs/npa/2008/2008-22/NPA%202008-22a%20EN%20-%20RIA.pdf


8. INDHOLDS FORTEGNELSER 19 FEB 2013 / 01 MAR 2013

For at øge tilgængeligheden af EU-reglerne, har flere efterspurgt indholdsfortegnelser for forordning 1178/2011 og 290/2012 - Aircrew regulation, som derfor gøres tilgængelige her. Vær opmærksom på, at disse versioner ingen retsgyldighed har og ikke opdateres, men kun publiceres for at anskueliggøre reglernes struktur.

På disse link, kan du hente forordningernes anneks 1, 6 og 7, med indholdsfortegnelser:

[Aircrewregulation, annex 1 (Part FCL)] 

[Aircrewregulation, annex 6 - 7 (Part ORA/ARA)] 


7. GRANDFATHER RIGHTS 18 FEB 2013 / 04 MAR 2013 / 18 MAR 2013 / 26 SEP 2013 /18 JUN 2015

Trafik- og Byggestyrelsen har besluttet at forholde sig til overgangen til EU aircrew-regulation på følgende måde:

TRTO og FTO

TRTO og FTO kan fortsætte i henhold til nuværende godkendelse indtil 8. april 2014.

JAR uddannelser kan startes hos disse organisationer indtil 8. april 2014 og færdiggøres som JAR uddannelser senest 8. april 2016

Aspiranter vil skulle testes imod kravet i JAR FCL.

Efter 8. april 2014, kan kun eu-uddannelser startes, på skoler, der er godkendt som ATO.

 

Registrerede Faciliteter

Registrerede faciliteter kan fortsætte i henhold til nuværende registrering indtil 8. april [2018].

JAR uddannelser [og uddannelse til LAPL] kan startes hos disse organisationer indtil 8. april [2018.] [JAR uddannelser] skal færdiggøres som JAR uddannelser senest 8. april [2018].

Aspiranter [til JAR uddannelser] vil skulle testes imod kravet i JAR FCL.

Efter 8. april 2014, kan [andre] EU-uddannelser [kun] startes, på skoler, der er godkendt som ATO.

 

Organisationer der ikke uddanner efter JAR FCL eller EU

Nationalt godkendte uddannelsesorganisationer kan fortsætte i henhold til nuværende registrering indtil 8. april 2015.

Nationalt godkendte uddannelser kan startes hos disse organisationer indtil 8. april 2015 og færdiggøres [slettet] senest 8. april 2016.

Aspiranter vil skulle testes imod de samme krav som tidligere.

Efter 8. april 2014, kan kun EU-uddannelser startes, på skoler, der er godkendt som ATO.]

 


 

6. EKSISTERENDE JAA GODKENDELSER 18 FEB 2013

Uddannelse, der er beskrevet i forordning 1178/2011, skal udføres, som angivet i forordning 1178/2011 og 290/2012, fra 8.april 2013. Efter denne dato er det ikke længere muligt, at blive godkendt, eller registreret, som JAA træningsorganisation.

Det er heller ikke muligt, at udvide en eksisterende JAA trænings organisations godkendelse, efter 8. april 2013.


5. KOMPLEKS ATO 18 FEB 2013 / 20 FEB 2013 / 31 MAJ 2016


En ATO (Approved Training Organisation), hvis størrelse og omfang anses som kompliceret, skal have et udvidet ledelses system, jf. AMC1 ORA.GEN.200(a)(1).
 
AMC1 ORA.GEN.200(b) anviser at en ATO skal betragtes som kompleks, hvis der er beskæftiget mere end 20 fuldtidsansatte, eller, hvis et antal deltidsansatte, modsvarer dette aktivitetsniveau.
 
Desuden fremgår det i AMC, at en organisation kan betragtes som kompleks hvis aktiviteter uddelegeres eller indebære særlig risiko.
 
Trafik- og Byggestyrelsen fortolker disse regler sådan, at en ATO vil anses som kompleks, hvis en af følgende betingelser er til stede:
 
- Der er mere end 20 årsværk* (FTE) beskæftiget med skolens aktiviteter.
- [.]
- Skolen uddelegerer dele af sin aktivitet til andre organisationer, herunder også satellit afdelinger.
- Skolen udfører operation der kræver Specific Approval jf. Air Operations Regulation, anneks 5 - Part SPA. (PBN, LVO, ETOPS, HHO, HEMS, NVIS, DG)
- Skolen udfører træning på mere end en luftfartøjskategori.
- Skolen udfører træning på komplekse luftfartøjstyper.
- Skolen udfører operation i offshore eller bjergområder.
ATO der kun tilbyder [PPL], LAPL, SPL eller BPL og tilhørende rettigheder, vil altid betragtes som ikke-kompleks ATO.
*Et årsværk modsvarer 1924 timer per år.


4. CPL-IR-ATPL TEORI 18 FEB 2013

I følge forordning 1178/2011, skal undervisning til CPL/IR/ATPL foregå inden for samme emner, som under JAR FCL. I følge forordning 290/2012, skal teoretisk eksamen til disse fag afholdes med spørgsmål fra en central europæisk spørgsmålsbank (ECQB).

Trafik- og Byggestyrelsen har valgt at fortsætte med at bruge JAA CPL/IR/APTL eksamensspørgsmål - også til CPL/IR/ATPL EU-uddannelser - fra JAR FCL CQB version 14, indtil forordning 1178/2011 revideres til, også, at indeholde learning objectives, så det er muligt for en skole, at tilrettelægge undervisningen i forhold til, hvad der kan forventes til en teoriprøve i disse fag. Dette hindrer ikke udstedelsen af EU-certifikater, ved afslutning af uddannelsen.

 


3. LAPL TEORI 18 FEB 2013

Trafik- og Byggestyrelsen vil afholde de samme prøver for LAPL(A) og LAPL(H) teoriuddannelserne, som for PPL.

En aspirant til LAPL(A) eller LAPL(H) vil skulle bestå den samme teoriprøve, som en aspirant til PPL(A) eller PPL(H).


2. RADIOCERTIFIKAT   18 FEB 2013
Trafik- og Byggestyrelsen vil afholde prøver for radiocertifikat i følge BL 6-08 - som hidtil. 

1. SPROGNIVEAU  18 FEB 2013 / 11 APR 2013

 Sprogniveauvurdering vil foregå i følge BL 6-08, som hidtil, med undtagelse af at sprogniveau 4, for et [pilotcertifikat, udstedt i henhold til forordning 1178/2011 eller JAR-FCL], gælder i 4 år.

 

Sidst opdateret: 13.12.2017