Regelstruktur

Reglerne er udviklet med udgangspunkt i en grundforordning (basic regulation) 216/2008, der beskriver reglerne for hele luftfartsområdet på generelt niveau.

Yderligere implementerende forordninger (implementing rules) bliver udgivet, der beskriver hvert område i detalje.

Til hver implementerende forordning udkommer en række bilag (part) samt vejledende materiale (AMC/GM), der indeholder konkrete anvisninger, henvendt til myndighed og brugere.

På luftfartsuddannelsesområdet (aircrew regulation) findes følgende bilag:

  • Bilag 1 - Krav til udstedelse af certifikat til flybesætning (part-flight crew licensing).
  • Bilag 2 - Konvertering af eksisterende nationale certifikater og rettigheder for fly og helikopter.
  • Bilag 3 - Betingelser for accept af certifikat udsted af ikke EU-lande og ikke JAA-medlemslande.
  • Bilag 4 - Krav til udstedelse af helbredscertifikater (part medical).
  • Bilag 5 - Krav til udstedelse af certifikat til kabinebesætning (part-cabincrew).
  • Bilag 6 - Krav til luftfartsmyndigheder (part-authority requirements aircrewregulation)
  • Bilag 7 - Krav til luftfartsuddannelsesorganisationer (part-organisation requirements aircrewregulation)

Bilag 1-4 findes i Forordning 1178/2011

Bilag 5-7 findes i Forordning 290/2012

Det, der tidligere fandtes i JAR-FCL sektion 1, findes nu i Forordning 1178/2011 og 290/2012.

Det, der tidligere fandtes i JAR-FCL sektion 2, findes nu i AMC/GM til Forordning 1178/2011 og 290/2012.

Se forordningerne eller powerpoint-præsentationer om reglerne i kolonnen til højre.

Sidst opdateret: 25.11.2014