Uddannelse til erhvervspilot

Civil pilotuddannelse i Danmark sker i overensstemmelse med de fælleseuropæiske bestemmelser, EASA Commission Regulations. Serien, der fastsætter krav for certificering af flyvebesætningsmedlemmer, betegnes PART. Consolidated version of Regulation 1178/2011 fastsætter krav til certificering af piloter samt helbredskrav.

Du skal kunne opfylde alle krav for certifikatudstedelse - også til helbredsmæssig godkendelse.

For at få et trafikflyvercertifikat (Commercial Pilot Licence, CPL, eller Airline Transport Pilot Licence, ATPL), der giver ret til erhvervsmæssig flyvning, kan uddannelse kun ske på godkendt skole (Approved Training Organisation - ATO).

Søger du at få et CPL, er det er krav, at du er fyldt 18 år. For ATPL er kravet, at du er fyldt 21 år.


Minimumskravet for trafikflyvere vedr. udstedelser og prøver hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  er følgende certifikater og prøver med følgende samlede omkostninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen s gebyrer:

Gebyr

Antal

Gebyrsats 2017

Samlede omkostninger 2017

4A1 Udstedelse af pilotcertifikat og tilføjelse af ny rettighed, pr. certifikat

1

115 kr.

115 kr.

4D3 Udstedelse af luftradiotelefonistcertifikat

1

960 kr.

960 kr.

4I1 Prøve/omprøve luftradiotelefonist

1

670 kr.

670 kr.

4J2 ATPL, CPL eller instrumentrettighed, pr. prøve/omprøve pr. fag inkl. morseprøve

13

945 kr.

12.285 kr.

I alt

 

 

14.030 kr.

Mere information
Sidst opdateret: 04.01.2017