JAR FCL certifikater

I Danmark anvender vi de fælles europæiske standarder for personcertificering og udstedelse af certifikat. Standarderne er beskrevet i Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing (JAR- FCL).

Formålet er dels at sikre en høj og ensartet standard af hensyn til flyvesikkerheden, dels at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa (EU), og endelig at skabe ensartede konkurrencevilkår for den europæiske luftfart.

Certifikaterne udstedes i overensstemmelse med ICAO annex 1 og JAR-FCL. Certifikatrettighederne inddeles i ”Privileges” og ”Ratings”. ”Privileges” er gyldige, såfremt certifikatet er gyldigt, og er som følger:

Privatflyvercertifikat – PPL(A)

En indehaver af et PPL(A) har ret til uden vederlag at fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på flyvemaskine i ikke-erhvervsmæssig luftfart, (ref. JAR-FCL 1.110(a)).

Hvis certifikatets rettigheder skal udøves om natten, skal krav til natflyvningsrettighed i henhold til JAR-FCL 1 være opfyldt. Rettigheden påtegnes certifikatet, (ref. JAR-FCL 1.110(b)(2) og JAR-FCL 1.125(c)).

Trafikflyvercertifikat – CPL(A)

En indehaver af et CPL(A) har ret til at:

 • udøve de rettigheder indehaveren af PPL(A) har,
 • fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på enhver flyvemaskine i al luftfart, bortset fra flyvning i erhvervsmæssig lufttransport,
 • fungere som luftfartøjschef på enhver én-pilot flyvemaskine i erhvervsmæssig lufttransport,
 • fungere som andenpilot på flyvemaskine i erhvervsmæssig lufttransport, (ref. JAR-FCL 1.150(a)).

Trafikflyvercertifikat – ATPL(A)

En indehaver af et ATPL(A) har ret til at:

 • udøve de rettigheder indehaveren af PPL(A), CPL(A) og IR(A) har,
 • fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på flyvemaskine i erhvervsmæssig lufttransport, (ref. JAR-FCL 1.275(a)).

Flyvemaskinistcertifikat – F/EL

En indehaver af et F/EL har ret til at fungere som flyvemaskinist på flerpilot flyvemaskine, der kræves opereret af en flyvebesætning, der inkluderer flyvemaskinist. (Ref. JAR-FCL 4.150)

Privatflyvercertifikat – PPL(H)

En indehaver af et PPL(H) har ret til uden vederlag at fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på helikopter i ikke-erhvervsmæssig luftfart, (tef. JAR-FCL 2.110(a)).

Hvis certifikatets rettigheder skal udøves om natten, skal krav til natflyvningsrettighed i henhold til JAR-FCL 2 være opfyldt. Rettigheden påtegnes certifikatet, (ref. JAR-FCL 2.110(b)(2) og JAR-FCL 2.125(c)).

Trafikflyvercertifikat – CPL(H)

En indehaver af et CPL(H) har ret til at:

 • udøve de rettigheder indehaveren af PPL(H) har,
 • fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på enhver helikopter i al luftfart, bortset fra flyvning i erhvervsmæssig lufttransport,
 • fungere som luftfartøjschef på enhver én-pilot helikopter i erhvervsmæssig lufttransport,
 • fungere som andenpilot i erhvervsmæssig lufttransport på helikopter, der kræves opereret med andenpilot, (ref. JAR-FCL 2.150(a)).

Trafikflyvercertifikat – ATPL(H)

En indehaver af et ATPL(H) har ret til at:

 • udøve de rettigheder indehaveren af PPL(H) og CPL(H) har,
 • fungere som luftfartøjschef eller andenpilot på helikopter i erhvervsmæssig lufttransport, (ref. JAR-FCL 2.275(a)).
Mere information

JAR-FCL
JAR-FCL 1 (pilot) er ved
BL 6-09 gjort til retsforskrift i Danmark.

JAR-FCL 2 (helikopterpilot) er ved
BL 6-09 gjort til retsforskrift i Danmark.

JAR-FCL 3 (helbredskrav) er ved
BL 6-05 gjort til retsforskrift i Danmark.

JAR-FCL 4 (flyvemaskinist) er ved
BL 6-11 gjort til retsforskrift i Danmark.

JAR-66
JAR-66 (flyvemekaniker) er ved
BL 6-64 gjort til retsforskrift i Danmark.

Sidst opdateret: 02.07.2014