Udenlandske certifikater

Certifikater udstedt af et JAA-medlemsland i overensstemmelse med JAA-procedurer og i henhold til JAR-FCL anerkendes uden formaliteter for flyvning med dansk registreret luftfartøj, (ref.: BL 6-69, pkt. 2.2.). Det drejer sig om følgende certifikater:
  • JAR-FCL PPL(A),
  • JAR-FCL PPL(H),
  • JAR-FCL CPL(A),
  • JAR-FCL CPL(H),
  • JAR-FCL ATPL(A),
  • JAR-FCL ATPL(H) og
  • JAR-FCL F/EL

Udenlandsk JAR-FCL kan ombyttes til tilsvarende dansk JAR-FCL certifikat, såfremt betingelser herfor er opfyldt.

Ikke-JAR certifikater, privatflyvning

Udøvelse af rettigheder af et certifikat, som ikke er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller i henhold til JAR-FCL, på dansk registreret luftfartøj tillades uden validering i forbindelse med privatflyvning i henhold til BL 6-69 på de angivne betingelser og begrænsninger. I alle andre tilfælde kræves validering, der udstedes efter ansøgning på autoriseret formular, såfremt betingelser er opfyldt.

Ikke-JAR certifikat, erhvervsmæssig flyvning mv

Udøvelse af erhvervsmæssige rettigheder af et certifikat, som ikke er udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen eller i henhold til JAR-FCL eller JAR-66, på dansk registreret luftfartøj eller i dansk JAR 145 organisation, kræver validering af TS, (ref.: BL 6-69, pkt. 3.3.1).

Validering

Ved validering forstås en stats udtrykkelige erklæring om, at et certifikat, som er udstedt af en anden stat, kan anvendes på lige fod med et certifikat, som den selv har udstedt. Læs om betingelser under ”Validering” eller eventuelt under ”Begrænset validering”.

Konvertering

Konvertering af certifikat forudsætter aftale herom stater imellem. Der findes ikke konverteringsaftaler mellem JAA og andre stater.

Reduceret uddannelse

Der kan gives tilgoderegning ved uddannelse til dansk JAR-FCL certifikat for indehavere af tilsvarende udenlandsk ICAO certifikat, se under ”Reduceret uddannelse”.

Sidst opdateret: 07.11.2019