Good Practice-ordningen

I Danmark betaler den enkelte pilotelev selv for sin uddannelse, og den kan koste op til 750.000 kr. Det er et væsentligt beløb, og for at undgå at piloteleverne mister deres penge, hvis en skole lukker halvvejs i uddannelsesforløbet, er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen blevet enige om en såkaldt "Good Practice"-ordning.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke fører tilsyn med flyveskolernes økonomiske forhold, eller hvorvidt skolerne lever op til indholdet i Good Practice. Derimod er det op til piloteleven selv at undersøge, om den pågældende skole lever op til ordningen, før der indgås en uddannelsesaftale.


Good Practice
Det væsentlige i Good Practice-ordningen er at sikre, at betaling af uddannelsen sker i takt med uddannelsesforløbet. Det vil sige:

  • Der bør være en uddannelsesaftale (kontrakt) mellem skole og elev, der beskriver uddannelsens indhold, betalingsvilkår, samt hvad der sker, hvis eleven stopper uddannelsen.
  • Betaling bør først opkræves, når ydelsen er modtaget. Det betyder, at piloteleven ikke kan blive opkrævet penge på forskud, og derfor heller ikke risikerer at have betalt for undervisning, som ikke er modtaget.
  • Hvis der opkræves depositum ved uddannelsesstart, bør det være et mindre og rimeligt beløb, der kan relateres til skolens omkostninger i forbindelse med uddannelsens opstart. 

     

 

Sidst opdateret: 07.11.2019