Aerobatic Rating

Siden den 8. april 2013 er der krav om en Aerobatic Rating for at en pilot må udføre kunstflyvning, se uddrag af PART-FCL herunder.

Baseret på eksisterende kunstflyvererfaring, kan aktive medlemmer af DKFU og andre piloter få tildelt Grandfather Rights til denne Aerobatic Rating ved at ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om dette. DKFU har sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet et skema til ansøgning om Grandfather Rights til Aerobatic rating.  Skemaet kan hentes på linket i højre kolonne og skal sendes i udfyldt stand til info@tbst.dk

Bemærk, at aktive DKFU medlemmer kan få en anbefaling af formanden, som vil lette sagsbehandlingen hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Andre piloter kan også opnå en anbefaling gennem DKFU ved at flyve en tur med en kunstflyvningsinstruktør anerkendt af DKFU.

Uddrag af COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011:

FCL.800 Aerobatic rating

(a) Holders of a pilot licence for aeroplanes, TMG or sailplanes shall only undertake aerobatic flights when they hold the appropriate rating.

(b) Applicants for an aerobatic rating shall have completed:

(1) at least 40 hours of flight time or, in the case of sailplanes, 120 launches as PIC in the appropriate aircraft category, completed after the issue of the licence;

(2) a training course at an ATO, including:

(i) theoretical knowledge instruction appropriate for the rating;

(ii) at least 5 hours or 20 flights of aerobatic instruction in the appropriate aircraft category.

(c) The privileges of the aerobatic rating shall be limited to the aircraft category in which the flight instruction was completed. The privileges will be extended to another category of aircraft if the pilot holds a licence for that aircraft category and has successfully completed at least 3 dual training flights covering the full aerobatic training syllabus in that category of aircraft.

Kontakt
Luftfartsinspektør
Henrik Michelsen
Mere information

Sidst opdateret: 13.12.2017