Pilotuddannelse i udlandet

Vil du uddanne dig til pilot, og vil du gerne tage pilotuddannelsen i udlandet kan det godt lade sig gøre, men der er en række forhold, du skal være opmærksom på, hvis du vil bruge uddannelsen i Danmark.

I dag er det muligt at gennemføre en pilotuddannelse i det meste af verden, fordi det internationale samarbejde betyder, at uddannelserne i dag er éns på mange områder. Men en pilotuddannelse taget i udlandet er ikke nødvendigvis direkte brugbar i Danmark. Det kan kræve yderligere efteruddannelse, før man kan udnytte de tilknyttede rettigheder der hjemme. Sådan en efteruddannelse kan være tidskrævende og udgøre en betydelig andel af den samlede omkostning ved uddannelsen.

Skoler med europæisk standard og tilsyn
Som hovedregel vil en pilotuddannelse,  som gennemføres på en skole,  der er godkendt  i henhold til de europæiske regler, være direkte anvendelig i Danmark til flyvning med et europæisk indregistreret luftfartøj. Man skal være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at skolen udfører uddannelsen efter europæiske regler, men tilsynet med skolen skal også udføres af en europæisk luftfartsmyndighed.

Andre uddannelsesstandarder og konvertering
Personer der har gennemført en pilotuddannelse efter andre uddannelsesstandarder end de europæiske, vil normalt ikke kunne udnytte deres tilknyttede rettigheder på europæisk indregistrerede luftfartøjer, men vil først skulle gennemføre en europæisk uddannelse. Der kan dog, i visse tilfælde, gives begrænset merit.

Hvis man planlægger en pilotuddannelse i udlandet, som man efterfølgende ønsker at konvertere til europæisk standard i Danmark, bør man også være opmærksom på, at nogle lande uddanner til en lavere standard, end de danske uddannelser. Øget træning under konvertering til de europæiske standarder, kan da udgøre en væsentlig omkostning.

Mere information

Få råd og vejledning om konvertering af pilotuddannelse taget i udlandet hos flyveskolerne.

Du er også velkommen til at kontakte Trafik- og Byggestyrelsen center for personcertificering.

Sidst opdateret: 17.09.2018