Radiocertifikat

Der er forskellige typer radiocertifikater

  • Et GEN certifikat giver dig ret til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med IFR- og VFR-flyvning. Med en tillægsprøve kan du få udvidet certifikatet, så det også må anvendes til kommunikation på dansk.
  • Et BEG certifikat giver dig ret til at foretage engelsksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.
  • Et N-BEG certifikat giver dig ret til inden for dansk område at foretage dansksproget radiokorrespondance til og fra et luftfartøj.
  • Et N-JOR certifikat giver dig ret til inden for dansk område at foretage radiokorrespondance fra en luftfartsstation (fx en boreplatform) eller fra et luftfartøj, hvis det opholder sig på jorden. Der findes forskellige typer af N-JOR certifikater, og det kan du læse mere om i BL 6-08.

Hvordan kan du få et radiocertifikat?

Du skal gennemføre et undervisningsforløb på et godkendt uddannelsessted som fx en flyveklub eller en flyveskole. Du skal også bestå en eksamen overfor en kontrollant.  

Et radiocertifikat skal vedligeholdes

Du må kun anvende dit radiocertifikat, hvis du har en gyldig sprogniveaupåtegning til det relevante sprog og hvis du har anvendt dit radiocertifikat i mindst 10 timer inden for de seneste 3 år.

Et radiocertifikat er et selvstændigt certifikat

Danmark er, i kraft af sit medlemskab i FN, underlagt Den Internationale Telekommunikations Union (ITU).
ITU koordinerer udnyttelse af radioteknik inden for FN medlemslandendes geografiske områder og kræver i radio regulativets artikel 37, at den enkelte nationalstat eksaminerer og certificerer personer der bruger radiosendere.

For luftfartspersonale, har den danske telemyndighed delegeret certificerings opgaven til luftfartsmyndigheden. Brugere af luftfarts radiotelefoni får således udstedt et selvstændigt certifikat (ud over fx pilotcertifikatet), der dokumenterer deres rettighed som krævet af ITU.Mere information
BL 6-08 om luftfartsradiocertifikater

Vejledning om Airline Company VHF Operational Control Stations

Se også:
AIC B 35/2013
AIC B 22/2014
AIC B 20/2015

AIC findes på aim.naviair.dk
Sidst opdateret: 07.11.2019