Skoler skal være godkendte

Hvem må uddanne?

Uddannelse til radiocertifikater skal foregå ved en godkendt uddannelsesvirksomhed.

Skoler der er godkendt som ATO (Approved Training Organisation) efter ORA.ATO.230, eller ATS skole (Air Traffic Service), kan blive godkendt til at uddanne til alle typer af radiocertifikater.

Skoler der er godkendt som ATO (Approved Training Organisation) efter ORA.ATO.130 kan blive godkendt til at uddanne til BEG og NBEG radiocertifikattyperne.

Læs om krav til elever, undervisere, skoler, i "Vejledning om radiocertificering".

Kontakt

Skoler og undervisere kan bestille radioprøver via nedenstående kontakt.

email:

mahe@tbst.dk 

hemi@tbst.dk

Oplys ved prøvebestillingen:

- Radiocertifikattype der ønskes

- Antal prøvedeltagere

- Sted hvor prøven afholdes

- Kontaktperson vedrørende prøven

Vær opmærksom på, at prøven først anses aftalt, når skolen har modtaget en email, hvor det tydeligt fremgår, at en aftale er indgået.

Sidst opdateret: 15.01.2019