Fornyelse af sprogniveau

Med virkning fra 2008, har luftfartbranchen indført krav til brugere af luftfartsradio om at demonstrere evne til at kommunikere - kaldet sprogniveauvurdering (language proficiency).

Inden for EU kræves evne til at kommunikere ved hjælp af et standardiserede sprogsæt - ICAO standard fraseologi, og evne til at kommunikere i klar tale, på det sprog der benyttes på luftfartsradioen.

I Danmark er kravet tilknyttet radiocertifikatet og alle indehavere af et radiocertifikat har tilknyttet en karakter (4, 5 eller 6) som udtryk for deres evne til at kommunikere på det sprog der er tilknyttet radiocertifikatet - kaldet sprog-niveau.

Sprogniveau 4 eller 5 skal fornys

Et sprogniveau 4 skal fornys inden for 4 år og et sprogniveau 5 skal fornys inden for 6 år. Du skal derfor sørge for at forny dit sprogniveau, senest den dato der er angivet i dit radiocertifikat. Du må nemlig kun anvende dit radiocertifikat, hvis du har et gyldigt sprogniveau.

Ved fornyelse af dit sprogniveau i Danmark, Grønland eller Færøerne,
skal du henvende dig til en sprogtestvirksomhed.

 

Sidst opdateret: 15.01.2019