Autorisation som sprogassessor

Uddybning af reglerne for sprogassessorerautorisationer

Regler for sprogassessore er beskrevet i BL 6-08, afsnit 12. Reglerne angiver, blandt andet, at:

 • En indehaver af et gyldigt radiocertifikat kan få en autorisation til, at udføre sprogniveauvurderinger.
 • For at få autorisationen, kræves det, at man gennemfører et kursus i bedømmelse af sprogniveau. Dette kursus afholdes hos de sprogtestvirksomheder, der er godkendt af Trafikstyrelsen, til, at udføre denne træning.
 • Autorisationen som sprogassessor er gyldig i 3 år.
 • For at forny en autorisation, som sprogassessor, kræves, at man gennemgår et kursus i bedømmelse af sprogniveau og demonstrerer sine færdigheder i, at vurdere sprogniveau, over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I BL 6-08, afsnit 12, pkt. 12.1.b, omtales et kursus i bedømmelse af sprogniveau, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Et sådant kursus er ikke nærmere defineret. Et oplæg til et sådan kursus, vil blive godkendt hvis det indeholder undervisning og examination i følgende:

 • Assessor rollen, herunder, hvordan det undgås, at påvirke en aspirants præstation.
 • ICAO holistic descriptors i relation til sprogniveauvurdering.
 • Definitioner brugt i ICAO language proficiency rating scale.
 • ICAO standard fraseologi, jf. ICAO DOC 9432 og BL 7-14.
 • Praktiske øvelser i sprogniveau vurdering
 • Administrative procedure knyttet til dokumentering af sprogniveauvurdering.

Kurset skal indeholde en angivelse af planlagt tidsforbrug for hver aktivitet. Der kan udarbejdes korterevarende kurser der forbeholdes fornyelse af gyldige sprogassessorautorisationer.

Kravet i BL 6-08, stk. 12.c om at sprogassessoren skal demonstrere færdigheder over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kan opfyldes på følgende måde:

 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overværer og godkender den afsluttende del af et godkendt assessorkursus, hvor aspiranterne demonstrerer evne til sprogniveauvurdering under en øvelse eller en prøve; eller:
 2. Aspiranten udfører sin første sprogniveauvurdering under overværelse og efterfølgende godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, eller:
 3. Ved, efter forudgående aftale, at sende en videooptagelse, der tilfredsstillende gengiver assossorens første sprogniveauvurdering i lyd og billede, som efterfølgende godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Sidst opdateret: 05.02.2019