Sprogtest foretaget i udlandet

Danmark anerkender sprogtest, der er foretaget efter de europæiske certifikatregler for luftfartspersonale.

For at en sprogtest, der er foretaget i et andet europæisk land kan anerkendes, forudsættes dog, at den person, der udfører bedømmelsen, er trænet og autoriseret specifikt til denne opgave.

Desuden forudsættes, at vurderingen foretages på vegne af en organisation, der er autoriseret af luftfartsmyndigheden til, at foretage sprogtest på luftfartspersonale.

Personer der har foretaget sprogtest i udlandet, skal sammen med personen, der foretager testen, udfylde formularen, der findes i kolonnen til højre og sende den til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Sidst opdateret: 15.01.2019