Læringsmål for IR/CPL/ATPL - Aeroplane og Helicopter.

I kolonnen til højre, kan du hente dokumenter, der indeholder læringsmål for de videregående pilotuddannelser - inden for henholdsvis flyvemaskine og helikopter. Læringsmålene indeholder specifikke beskrivelse af, hvad en aspirant forventes at kunne i de enkelte emner, der kræves undervist i.

Læringsmålene indeholder desuden angivelse af, hvad der kræves til de forskellige uddannelsesniveauer.

Læringsmålene er udviklet i det tidligere JAA samarbejde og er gældende indtil EU-bestemmelser træder i deres sted. Fx har EU allerede udgivet læringsmål for PPL, Enroute-IR og kompetencebaseret IR og i disse tilfælde skal læringsmål altså søges i den relevante EU-bestemmelse. Faget Communications reguleres delvist af nationale bestemmelser.

Opdaterede læringsmål
der relaterer til seneste version af den europæiske centrale spørgsmåls bank (ECQB) findes i fortolkningsmaterialet til eu-forordning 1178/2011 - AMC1 FCL.310; FCL.515; FCL.615.

Fortolknings materialet kan hentes på easa´s hjemmeside.
Sidst opdateret: 15.01.2019