Teknisk personale

Herunder på denne side gives et overblik over sammenhængen i reglerne for flymekanikere.
I undermenuerne til venstre kan man finde emner for teknisk flypersonale - fra generel information om at blive flymekaniker til mere detaljeret information for branchefolk. I højre spalte findes link til forskellig information og formularer.

Kravene til flymekaniker uddannelsen har været reguleret af en EU forordning siden vedtagelsen af Kommissions Forordning (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003. Forordning 2042/2003 er blevet tilføjet og ændret adskillige gange siden vedtagelsen med såkaldte ED Decisions. Større ændringer til flymekaniker uddannelsen blev indført med Forordning 127/2010 og 1149/2011. Senest er der lavet en samlet Forordning med et nyt nummer - Kommissions Forordning (EU) No 1321/2014 af 26. november 2014.
Forordning (EU) No 1321/2014 handler om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver.

Det er altså i dag en EU lov, der blandt andet regulere kravene til Flymekaniker uddannelse, erfaring, typepåtegning samt fastsættelse af regler for gyldighed og certifikatindehaveres rettigheder og begrænsninger (limitations). Disse krav var tidligere, før JAR / Part, beskrevet i danske Bestemmelser for Luftfart BL 6-65 herunder BL 6-92 og BL 6-93.

1321/2014 indeholder 5 bilag / dele.
Annex I Part M - Organisation til at varetage luftfartøjers vedvarende luftdygtighed
Annex II Part-145 - Flyvedligeholdelsesværksteder
Annex III Part-66 - Flymekaniker uddannelse, rettigheder m.m.
Annex IV Part-147 - Skoler godkendt til at give Part-66 uddannelse
Annex V Part-T - vedligeholdelse af tredjelande fly opereret af et EU AOC

EASA (European Aviation Safety Agency) er EU’s agentur for luftfartssikkerhed med hovedkvarter i Køln. EASA varetager EU luftfartssikkerhed.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er luftfartsmyndigheden i Danmark under Transport- og Bygningsministeriet og har ansvaret for at implementere EASA reglerne i Danmark og føre tilsyn med at de overholdes.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for luftfart 4 (Center for personcertificering) har blandt andet ansvar for:
Udstedelse, udvidelse og fornyelse af EASA Part-66 AML (Aircraft Maintenance Licence).
Godkendelse og tilsyn med Part-147 skoler med grunduddannelse og flytype uddannelse.
Godkendelse og tilsyn med individuelle flytype uddannelser i Part-145 organisationer

Se undermenu til venstre for yderligere Part-66 information.
Se relevante Part 66/147 links og formularer til højre.

Kontakt
Kontakt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende Part-66 spørgsmål og ansøgninger.
Email:
Part-66@tbst.dk
Sidst opdateret: 04.05.2018