Part 147 COR

Vedr. forældelse af COR:

Med baggrund i følgende § i:

COMMISSION REGULATION (EU) No 1149/2011
Article 7 – punkt:
8. For the purpose of time limits contained in points 66.A.25, 66.A.30 and Appendix III of Annex III (Part-66) related to basic knowledge examinations, basic experience, theoretical type training and examinations, practical training and assessment, type examinations and on the job training completed before this Regulation applies, the origin of time shall be the date by which this Regulation applies.

Vedr. COR (Certificate of Recognition) for BTC (Basic Training Course) & Modul eksamen.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tolkningen af ovenstående er at JAR/Part BTC & Modul eksamen bestået før ikrafttrædelse af 1149/2011 (1. august 2012) er gyldige til 1. august 2022, på det tidspunkt skal der udfærdiges en Examination Credit Report.

Vedr. Examination Credit Report.
Der er krav om at enkelte moduler/sub-moduler skal suppleres med noget nyt eller opdateret viden (undervisning/selvstudie) der skal eksamineres af en Part 147 organisation.

Helt konkret, så forholder det sig således, at Part 66 pensummet (beskrevet i EC 2042/2003/Anneks III) er blevet ”revideret” to gange, først med EU127 og nu med EC1149. Det vil sige at basisuddannelsen er blevet ændret på nogle få punkter og suppleret noget på nogle andre punkter.

Det betyder at et COR, på eksempelvis B1.1, udstedt før EU127 & EC1149 ikke svarer til de ”aktuelle” krav på det tidspunkt hvor det søges om et AML. Det man så har vedtaget (beskrevet i EC1149 – seneste ændring til 2042/2003) er at et COR er at betragte som ”current” i 10 år efter udstedelsesdatoen (Note: For COR der er udstedt før 1. august 2012 betragtes COR current indtil 1. august 2022).

Hvis et COR ikke længere er "current" kan man ansøge om NAA/Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udfærdige en Kreditrapport, der specificere hvilke mangler der måtte være, før at et COR kan danne grundlag for en AML udstedelse. Denne rapport vil eksempelvis vise at ansøgeren mangler opdatering iht. EU127 og EC1149 og evt. kommende ændringer.

Derefter skal ansøger henvende sig til en Part 147 organisation og beder om uddannelse/selvstudie/bøger og en eksamen i de manglede områder, efter bestået eksamen udsteder Part 147 organisationen et COR på det beståede.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har lavet en aftale med de dansk godkendte Part 147 organisationer om at de påfører EC2042/2003 revisionsstatus på de COR’er de udsteder, dvs. hvis der ikke står noget revisionsnummer /amendment nummer på COR’et så har basisuddannelsen ikke indeholdt EU127 og EC1149 og evt. kommende revisioner.

Er du i tvivl om dit COR er korrekt udstedt skal du kontakte den organisation der har udstedt det.


271 Bilag A8-2 - Part 66 Info - COR.
Sidst opdateret: 26.04.2018