Part 66 AML - Fornyelse

Generelt:
M-certifikatet er uden udløbsdato, men kan ikke anvendes efter 28. september 2008.
JAR-66 AML og Part-66 AML har en 5-års gyldighedsperiode:

Dato for udløb af JAR/Part 66 AML står i rubrik IX i AML’et:
I JAR AML står der: Review date
I Part AML står der: Valid until
Begge certifikater styres i dag af regelsættet i (EC) 2042/2003 seneste revision.
I begge tilfælde er JAR/Part-66 AML ikke gyldigt hvis datoen i rubrik IX er overskredet og AML indehaveren kan derfor ikke udføre CRS, jf. Part 66.A.40.

AML’et skal (5 uger) inden udløbsdato (datoen i rubrik IX i AML) indsendes til Trafik-, bygge- og Boligstyrelsen for verifikation og fornyelse. Ved fornyelse vil AML’et vil blive forlænget med en ny 5 års gyldighedsperiode.
I forbindelse med ændring/udvidelse vil AML’et ligeledes blive ombyttet og gyldighedsperioden forlænget.

Ved fornyelse vil JAR-66 AML blive ombyttet til Part-66 AML.


Praksis ved fornyelse:
I det følgende gennemgås de papirer og dokumenter der skal fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for fornyelse:

1. EASA Form 19 (Se link til højre).
Følgende felter på side 1 udfyldes: ”Oplysning om ansøgeren”, ”Ansøgning om” og ”Ratings”.
De øvrige felter på side 1 og side 2 kan udfyldes for information om ansættelsesforhold og erfaring.
• ”Oplysning om ansøgeren” er selvforklarende.
• Afsnittet ”Ansøgning om” afkrydses ”fornyelse af AML”.
• Ansøgningen underskrives nederst på side 1 af ansøgeren. (Evt. attesterende underskrift nederst på side 2, skal underskrives af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen accepteret person i godkendt vedligeholdelses organisation).

2. Det oprindelige JAR/Part-66 AML som ønskes fornyet.

Er AML’ets gyldighedsperiode overskredet skal følgende beskræftigelse anføres i feltet ”Typepåtegninger”:
”Jeg har ikke udøvet CRS siden AML udløbsdato: Indsæt AML udløbsdato”.
Har der været givet CRS mens AML'et ikke har været gyldigt, skal Trafikstyrelsen/Part 66 kontaktes hurtigst muligt.

Det skal bemærkes, at der er 4 ugers behandlingstid
Mere information
Sidst opdateret: 17.05.2018