Typeuddannelse og påtegning for store - og komplekse luftfartøjer

Typeuddannelse og påtegning for store - og komplekse luftfartøjer (Part 147 teori og praktik)

Generelt:
Luftfartøjstyper der kræver typeuddannelse er i Part 66.A.5 defineret som: "Komplekse motordrevne luftfartøjer og flermotorede helikoptere, flyvemaskiner med en maksimal certificeret operationel højde, som overstiger FL290, flyvemaskiner udstyret med fly-by-wire-systemer og andre luftfartøjer, for hvilke en luftfartøjstyperettighed er påkrævet ifølge agenturets definitioner".
Se listen over luftfartstyper i gruppe 1, i Part 66 AMC Appendix I, ” GROUP 1 AEROPLANES i ”Vejledende materiale til EU lovgivning”, se link til højre.

Indehaveren af et Part-66 AML med kategori B1, B2 og C skal have gennemført en godkendt typeuddannelse og efterfølgende typepåtegning i sit Part-66 AML, før vedkommende må udøve sine rettigheder som beskrevet i Part 66.A.20 og AMC & GM til Part 66.A.20.

En sådan typeuddannelse kan gennemføres i en godkendt Part 147 organisation
(og/eller i en godkendt Part 145 vedligeholdelsesorganisation hvor Trafikstyrelsen har godkendt typeuddannelsen, se under menupunkt ”Typeuddannelse 1a” til venstre).

Vedr. Part 147 typeuddannelse (Både teori og praktik):
Iht. AMC to Section 1 of Appendix III to Part-66 “Aircraft Type Training and Examination Standard. On-the-Job Training” Aircraft type training. paragraf 2. skal den praktiske del af uddannelsen foretages efter, eller i forbindelse med den teoretiske del. Konklusion: Den praktiske del må ikke udføres før teorien.

Vedr. Part 147/145 Typeuddannelse (Part 147 teori & Part 145 Praktik) og OJT (ved første typepåtegning indenfor en kategori):
Iht. AMC to Section 6 of Appendix III to Part-66 “Aircraft Type Training and Examination Standard. On-the-Job Training” On-the-Job Training (OJT) paragraf 5. kan op til 50% af den krævede OJT periode udføres inden teoridelen af typeuddannelsen.
 
Krav til - og indholdet af typeuddannelsen:
Vedrørende kategori B1 og B2:
Uddannelsen foregår som en B1 eller en B2 typeuddannelse. Typeuddannelsen er opdelt i to hovedområder, en teoretisk - og en praktisk del.

Vedrørende kategori C:
Uddannelsen foregår som en B1, B2 eller C typeuddannelse, Typeuddannelsen kræver ikke den praktiske del.

Vedrørende kategori B1, B2 og C:
Kravene til indholdet og niveauet af typeuddannelserne er beskrevet i (EC) 2042/2003 (Seneste revision: (EU)1149/2011, se link til højre) Part 66.A.45 og i Part 66 Appendix III og i det vejledende materiale AMC & GM (ED) 2003/19/RM (Seneste revision (ED) 2012/004/R, se link til højre).

Vedr. første typepåtegning inden for kategori/underkategori:
Iht. Part 66.A.45(c) er der er krav om OJT (On the Job Training).
OJT dokumenteres i et "OJT" program og attesteres ved en "OJT Compliance checklist".
Det er en god ide at få sit "OJT" program og "OJT Compliance checklist" godkendt på forhånd, for at sikre at de ikke underkendes ved ansøgning. Se links vedr. OJT & OJT Compliance checklist til højre.
OJT skal udføres efter en af Trafikstyrelsen godkendt flytype tilrettet OJT liste, som er udført efter den generiske OJT liste i AMC to Appendix II listen. Mindst 50 % af den godkendte OJT liste skal gennemføres. OJT gennemføres og kontrolleres i Part-145 organisationen efter en godkendt procedure i MOE 3.15

For udvidelse af Part-66 AML skal ansøgeren udfylde og fremsende:
1. Udfyldt og underskrevet EASA Form 19 (Se link til højre).
2. ”True copies” af Certificate of Recognition fra Part 147 Organisation
en.
For kategori B1 & B2 skal
Part 147 COR dække både den teoretiske og den praktiske del af typeuddannelsen.
For kategori C skal COR dække den teoretiske del af typeuddannelsen.
Note: Hvis EASA Form 19 fremsendes og attesteres på side 2 af en, af Trafikstyrelsens godkendt, person i en godkendt Part 145 vedligeholdelsesorganisation accepteres vedlagte kopier af COR.
3. Det tidligere udstedte Part 66 AML (Fremsend indlægssiderne og destruer omslaget), det tidligere udstedte AML returneres ikke.
NOTE: Undgå at fremsende N-JOR radiobevis, personligt CRS bevis og andre private dokumenter i forbindelse med AML henvendelser, da det besværliggør sagsbehandlingen.
4. For ansøgere der søger påtegning af første luftfartstype inden for en kategori/underkategori: Udfyldt "OJT" program & "OJT compliance list".

Mere information
Sidst opdateret: 15.05.2018