Udvidelse af Part-66 AML med ny kategori/underkategori

I det følgende gennemgås de papirer og dokumenter der skal fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for udvidelse med ny kategori/underkategori:

1. EASA Form 19 (Se link til højre).
Følgende felter på side 1 udfyldes: ”Oplysning om ansøgeren”, ”Ansøgning om” og ”Ratings”.
De øvrige felter på side 1 og side 2 kan udfyldes for information om ansættelsesforhold og erfaring.
• ”Oplysning om ansøgeren” er selvforklarende.
• Afsnittet ”Ansøgning om” afkrydses ”Ændring af AML”.
• Under ”Rating” afkrydses relevante kategorier og underkategorier.
• Ansøgningen underskrives nederst på side 1 af ansøgeren. (Evt. attesterende underskrift nederst på side 2, skal underskrives af en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen accepteret person i godkendt vedligeholdelses organisation). 

2. Dokumentation for bestået relevante moduler indenfor den søgte kategori eller underkategori, se "Part 66 info, Bilag 1" (Se link til højre).

a. Hvis det Part-66 AML som ønskes udvidet er udstedt på baggrund af konvertering fra et M-certifikat eller konverteret grunduddannelse som var påbegyndt før 28. september 2003, findes denne dokumentation allerede hos SLV, da indehaveren fik godskrevet samtlige moduler på både B1 og B2 niveau som bestået eksamination (dog med forbehold for modul 12 – hvis en ansøger før konverteringen ikke havde fået uddannelse i helikopterlære, enten som en del af lærlingeuddannelsen eller som efteruddannelse, vil modul 12 ikke være godskrevet).

b. Hvis det Part-66 AML som ønskes udvidet er udstedt på baggrund af gennemført Part 147 Basic training course eller bestået eksamination i relevante moduler og denne dokumentation ikke allerede er indsendt og registreret hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medsendes dokumentation for de krævede moduler som angivet "Part 66 info, Bilag 1"(Se link til højre).

3. Dokumentation for erfaring (herunder opfyldelse af delkrav) for udvidelse som angivet i "Part 66 info, Bilag 3" (Se link til højre), attesteret af en godkendt vedligeholdelsesorganisation.

4. Det oprindelige Part-66 AML som ønskes udvidet.

Se også flg. links til højre:
"Part 66 info, Bilag 4" for logbog &
"Attestationer" for Part 145 attestationsskemaer.


Mere information
Ansøgninger:
Form 19 (AML) - UK

Attestationer:
Se link

Part 66 Info:
Bilag 1, 2, 3 & 4

Sidst opdateret: 15.05.2018